Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Yapay Zeka Teknolojileri

Yapay Zeka Teknolojileri

YAPAY ZEKA VE DİĞER TEKNOLOJİLER

Teknolojinin hızla gelişmesi ve günlük hayattaki birçok nesnenin "IoT" üzerinden birbirine bağlanması, yapay zeka, konuşma tanıma, görüntü işleme ve otonom sistemler gibi robotik sistemlerin gelişmesine katkı sağlayarak robotları daha hızlı, daha güçlü ve daha akıllı geliştirmeyi mümkün kılmıştır. Daha akıllı robotlar ve otomasyon sistemleri, endüstrinin rekabet edebilirliğinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Robotların, montaj sistemlerinin, robotik sistemlerin ve yapay görme sistemlerinin daha sık kullanılması, üretim maliyetlerinin düşmesine ve yüksek kalite standartlarına erişime olanak tanımaktadır.

 

Robotik teknolojiler, başta makine mühendisliği, elektronik ve bilgisayar bilimi olmak üzere birçok mühendislik ve bilimsel disiplinin birleşimidir. Bu nedenle disiplinler arası bir alandır. Dolayısıyla robotik teknolojilere yönelik strateji ve politikalar geliştirilirken kapsamlı ve kapsayıcı bir bakış açısının dikkate alınması gerekmektedir. İnternet ve mobil teknolojilerin gelişimi, elektronik, nanoteknoloji, tıp, sağlık ve dijital uygulamalardaki gelişmeler ve buna bağlı mekatronik araştırmaları günümüzde hızlanmaktadır. Son Dünya Ekonomik Forumu, robotik ve yapay zeka gündeminde önemli bir yere sahiptir ve Roubini ve Stiglitz gibi ekonomistler, robotik ve yapay zekanın ekonomi ve işgücü piyasası üzerindeki etkisini tartışmaktadırlar.

 

 

Son yıllarda iş dünyasında daha fazla detay tartışılmaya başlandı ve yeni iş modelleri, görev tanımları, çalışma yöntemleri, iş süreçleri, finansman modelleri, iş yerleri ve meslekler gündeme geldi. Yapay zeka ve robotiğin iş dünyasına etkisine ilişkin yeni gelişmeler de göz ardı edilmiyor. Gelecekte, günlük çalışma hayatını önemli ölçüde etkileyecek yeni teknolojilerin kullanımıyla çalışma biçimleri dönüştürülürken, iş koşullarının ve iş gücünün biçimleri de değişecektir. Ülkelerin ve dünyanın yeni ekonomik modelleri bunun üzerine şekillenmektedir. Dünya çapındaki şirketler "Yapay Zeka"nın [“Artificial Intelligence” (A.I.) ] yeteneklerini araştırmaktadır. Yapay zeka kullanımı ne kadar ucuz olursa, o kadar fazla görev otomatikleştirilebilecektir.

 

 

YAPAY ZEKA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

 

Yapay zeka (AI), makinelerin sergilediği zekadır. AI, algılama, öğrenme, çoklu kavram bağlama, akıl yürütme, fikir üretme, problem çözme, iletişim, muhakeme ve karar verme gibi yüksek bilişsel işlevler sergilemesi, kısacası insan zekasına özgü özerk davranışlar sergilemesi gereken yapay bir işletim sistemidir. Çevresini algılayan ve bir hedefte başarı olasılığını en üst düzeye çıkaran eylemler gerçekleştiren bir cihaz olarak tanımlanabilir. Yapay zekanın amacı, makinelerin karmaşık sorunları insanlara benzer yollarla çözmesini sağlamaktır.

 

Yapay zeka genellikle bir makine "öğrenme" ve "problem çözme" gibi diğer insan zihinlerine atanan işlevleri taklit ettiğinde uygulanmaktadır. Yapay zeka, bir bilgisayarın, bilgisayar kontrollü bir robot veya insan beyni gibi bir yazılım aracılığıyla kontrollü bir şekilde akıllıca düşünmesinin bir yoludur. Bu, insan beyninin nasıl düşündüğünü ve insanların bir problemi çözerken nasıl öğrendiğini, karar verdiğini ve çalıştığını inceleyerek ve ardından bu bilgiyi akıllı yazılım sistemleri geliştirmek için kullanarak elde edilir. Yapay zeka, IOS cihazlarda sesli komutlarla çalışan kişisel asistanlardan, sürücüsüz araçlara kadar her alanda hızla gelişiyor. Yapay zeka, bilgisayar bilimi, biyoloji, psikoloji, dilbilim, matematik ve mühendislik gibi disiplinlere dayalı bir bilim ve teknolojidir.

 

Yapay zekanın önemli bir itici gücü, akıl yürütme, öğrenme ve problem çözme gibi insan zekasıyla ilgili hesaplama işlevlerinin geliştirilmesidir. Bilgisayarlar, birkaç sabit kodlanmış kural kullanan mekanik hesaplamalarda iyidir. Bu akıllı makineler, insanlara uygun olmayan basit monoton işlemleri doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirerek işi kolaylaştırmaktadır. Ancak, karmaşık problemler söz konusu olduğunda işler biraz daha zorlaşıyor. İnsanlardan farklı olarak bilgisayarlar özel durumları tanıyamamakta ve yeni durumlara uyum sağlayamamaktadırlar. Yapay zeka, bu tür karmaşık görevlerde makinelerin davranışını iyileştirmeyi hedeflemektedir.